kehittää filmi


kehittää filmi
проявлять плёнку

Suomen ja Venäjän Tekninen sanakirja. 2014.